งดรบ

 

 

 

 

 

สำหรับสมาชิก

262512
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
160
88
248
261392
958
6635
262512
หมายเลขไอพี: 3.238.252.196
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2022-08-08 08:59:46

ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ

tmp

อาชีพ
     อาชีพทำนา ประชากรส่วนใหญ่ประมาณ 88 % ขององค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง มีอาชีพทำนา เพาะปลูกข้าว ข้าวที่เพาะปลูก คือ ข้าวหอมมะลิ 105 เป็นส่วนใหญ่ และข้าวหอมมะลิ กข 15
     อาชีพหัตถกรรม ประชากร 4 % ขององค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง มีอาชีพหัตถกรรม คือ การทอผ้าไหม ส่วนมากจะทำควบคู่ไปกับการทำนา
     อาชีพรับจ้างทั่วไป ประชากร 5 % ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวจะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อทำงานตามโรงงาน บริษัท ห้างร้านต่างๆ
     อาชีพประมง ประชากร 1 % ขององค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง ทำอาชีพประมง ซึ่งมีพื้นที่ติดกับห้วยน้ำเค็ม
     อาชีพเพาะปลูกพืชผัก ประชากร 2 % ขององค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง จะทำอาชีพเพาะปลูกพืชผัก เช่น หอมแดง กระเทียม พริก และพืชผักสวนครัวต่างๆ
     อาชีพค้าขาย ประชากรอีก 1 % ประกอบอาชีพค้าขาย การปศุสัตว์ สัตว์ที่เลี้ยง เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง
ธนาคาร - แห่ง
โรงแรม - แห่ง
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 2 แห่ง
โรงงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง
โรงสี 24 แห่ง

Programmer Thailand
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 243 1 250 1 245 1 229 1
4 1 190 1 1 1 181 1 30 1
7 1 10 1 255 1 207 1 225 1
9 1 256 185 1 68 1 230 1
252 1 224 1 182 1 235 1 27 1

 

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.