งดรบ

 

 

 

 

 

สำหรับสมาชิก

262469
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
117
88
205
261392
915
6635
262469
หมายเลขไอพี: 3.238.252.196
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2022-08-08 08:11:35

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Attachments:

ารวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนำด้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Programmer Thailand
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 243 1 250 1 245 1 229 1
4 1 190 1 1 1 181 1 30 1
7 1 10 1 255 1 207 1 225 1
9 1 256 185 1 68 1 230 1
252 1 224 1 182 1 235 1 27 1

 

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.