งดรบ

 

 

 

 

 

สำหรับสมาชิก

262521
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
169
88
257
261392
967
6635
262521
หมายเลขไอพี: 3.238.252.196
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2022-08-08 09:07:29

แผนจัดหาพัสดุ

 

1. คลิก อ่านเอกสารแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558 

2. คลิก อ่านเอกสารแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2562 

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี งบประมาณ 2564

รุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2564

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี งบประมาณ 2565

รุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2564

รุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

รุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2565

Programmer Thailand
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 243 1 250 1 245 1 229 1
4 1 190 1 1 1 181 1 30 1
7 1 10 1 255 1 207 1 225 1
9 1 256 185 1 68 1 230 1
252 1 224 1 182 1 235 1 27 1

 

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.