ท่านสามารถร้องเรียน/แจ้งการทุจริต ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทองได้โดย