ท่านสามารถแจ้งการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทองได้โดย