องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง
ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ 33160
เบอร์โทร: 045-8262-19
E-Mail: [email protected]
นายสมศักดิ์ พิมพ์ศรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง โทร.099 031 5649, 087 456 6958
นายวิเชียร ทุมพัฒน์ รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง โทร.063 975 1749
นายทวีศักดิ์ สมหนองหาร รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง โทร.087 458 6165
นายสมาน ลาลุน เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง โทร.087 653 9113

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE