การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

16 ก.ย. 2022 03:06:39 แผนพัฒนาบุคลากร อบต.จิกสังข์ทอง 456