ขอเชิญ ผู้พิการรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ ยื่นเอกสารลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2567

ขอเชิญ ผู้พิการรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ ยื่นเอกสารลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2567

14 พ.ย. 2023 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.จิกสังข์ทอง 20