ประกาศการประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ก.ย. 2023 10:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จิกสังข์ทอง 448