ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

21 ส.ค. 2023 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จิกสังข์ทอง 457