ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566

15 ส.ค. 2023 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.จิกสังข์ทอง 76

องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง นำโดย นายสมศักดิ์ พิมพ์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง  เห็นชอบได้มีมติอนุมัติในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม พ.ศ. 2566 ปรับอัตราค่าน้ำประปาจากเดิม 4 บาท /ลูกบาศก์เมตร เป็น 5 /ลูกบาศ์เมตร  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป