รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)

5 เม.ย. 2022 11:00:00 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.จิกสังข์ทอง 317