นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567-2569

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567-2569

8 ก.ย. 2023 09:00:00 แผนพัฒนาบุคลากร อบต.จิกสังข์ทอง 71